Καθαρισμος τεντων

Για να συντηρείτε και να κρατάτε τις τέντες σας καθαρές από περιβαντολλογικές ακαθαρσίες, συνιστούμε το καθαρισμό τους τουλάχιστον μια φορά το χρόνο.